THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

-->

O Itinerisu

Osnovna djelatnost firme Itineris d.o.o. Tuzla je racunarsko programiranje, odnosno razvoj softvera prema specificnim potrebama i zahtjevima klijenata.
Itineris d.o.o. Tuzla je firma prepoznatljiva po informatickim uslugama i programskim rjesenjima specijalno dizajniranim za lokalnu upravu u Bosni i Hercegovini. NOVA programski paket se sastoji od sljedecih racunarskih programa:
* Finova - integralni programski paket za trezor, budzet i finansije
* Datanova - program za opcinski maticni registar
* Docunova - program za kancelarijsko poslovanje i protokol
* LegisNova - program za rad opcinskih pravobranilaca
* Esio - program za digitalnu ovjeru dokumenata
Danas, programska rjesenja iz NOVA paketa koristi vise od 100 jedinica lokalne uprave.
Pored razvoja programskih rjesenja (softvera), nasim klijentima nudimo cijeli spektar usluga koje obezbjeduju siguran i efikasan informacioni sistem.

Nase usluge

Usluge koje nudimo nasim klijentima su:

* Usluga razvoja programskih rjesenja i njihovo odrzavanje
* Projektovanje, konfiguracija, instaliranje i odrzavanja racunarskih mreza, kako lokalnih (LAN) tako i (WAN) mreznih sistema.
* Analiza, projektovanje i implementacija proizvoljno slozenih informacionih sistema, sigurnosni rijesenja i primjena baza podataka
* Prodaja i implementacija ESET proizvoda za antivirusnu zastitu
* Prodaja Microsoft proizvoda
* Instalacija, podesavanje i odrzavanje Microsoft serverskih i desktop operativnih sistema
* Obuka korisnika informaciono-komunikacijskih sistema i NOVA programskih rjesenje

Implementacija

Podrska

Razvoj

Itineris d.o.o. Tuzla je Microsoft Certificirani Partner od 2000. godine i kontinuirano radimo na usavrsavanju i obrazovanju uposlenih.
Itineris d.o.o. Tuzla je Eset Silver partner od 2006. godine.
Itineris d.o.o. Tuzla je Juniper partner od 2009. godine

Kontaktirajte nas

Molim Vas da na kontaktirate putem kontakt forme ili brojeva telefona koji su navedeni u nastavku. Radno vrijeme Itineris doo: od 08:00 do 16:30 (Ponedjeljak - Petak).

Tel: +387 35 364 270; 364 240
Fax: +387 35 364 272
Adresa: Pozorisna bb, 75000 Tuzla